Att läsa upp sina betyg

Efter gymnasiet känner många att man antingen valt fel program och inriktning, eller att man inte är nöjd med sina slutresultat. Det finns däremot ingen anledning till att få panik då det idag finns flera möjligheter till att läsa in eller läsa upp betyg.

Högskoleprovet och betyg

Det snabbaste sättet att komma in på sin drömutbildning är att skriva ett tillräckligt bra resultat på högskoleprovet. Man söker då i en separat urvalsgrupp och behöver endast ha godkänt betyg i kurserna som krävs för behörighet att söka utbildningen.

Klicka här för att komma till vår onlinekurs inför högskoleprovet där du helt gratis kan:
  • Söka fram vilket resultat som krävs för din utbildning
  • Göra gratis testfrågor med pedagogiska förklaringar
  • Läsa mer om högskoleprovet

Läsa upp betyg

Att läsa upp betyg innebär att man förbättrar sitt resultat jämfört med vad man fick på gymnasiet. Det kan både vara att man vill få betyg i en kurs som man fick icke-godkänt i, eller att man vill nå ett högre betyg. Man läser helt enkelt om kursen. Om man uppnår ett högre betyg än vad man ursprungligen hade kan man tillgodogöra sig detta och ens betygssnitt höjs.

  • Om du vill konkurrenshöja, läsa upp ett betyg från G till VG eller MVG kan du läsa kursen på distans, alternativt göra en prövning på komvux eller gymnasieskola.
  • Om du vill läsa upp till betyget G kan du utöver komvux, gymnasieskolor och distanskurser anmäla dig till en folkhögskola.

Läsa in betyg

Att läsa in betyg innebär att man läser till ämnen som man inte tidigare läst. Detta är vanligt om man saknar behörighet för en önskad utbildning. I och med införandet av meritpoäng har det även blivit vanligt att läsa till extra ämnen för att tillgodogöra sig dessa. Om betyget du erhåller på kurserna höjer ditt betygssnitt kan du tillgodogöra dig kurserna, annars räknas betygen inte med. Man kan alltså inte sänka sitt betygssnitt genom att läsa till nya ämnen.

Ny urvalsgrupp – Kompletteringsgruppen

Från och med höstterminen 2010 hamnar man genom att läsa upp sina betyg eller läsa in nya i en ny urvalsgrupp, så kallad ”kompletteringsgruppen” – Grupp II. Kompletteringsgruppen har i regel färre platser, men det behöver inte innebära att det blir svårare att komma in via den. I en del fall är betygskraven i urvalsgruppen och direktgruppen i princip samma, och då lönar det sig att läsa upp betygen.

Tekniskt basår

Om man saknar naturvetenskaplig behörighet kan man läsa till det genom tekniskt basår. Ett tekniskt basår innebär helt enkelt att man läser de gymnasiekurserna som krävs för behörighet till teknisk högskola. Man kan inte läsa upp betyg på tekniskt basår, utan bara läsa till ämnen man inte läst tidigare.

Översikt

Kompletteringsalternativ:KomvuxFolkh”ögskolaPr”övningPrivata internetbaserade f”öretagTekniskt baså†r
Elevkrav:20 eller student*18**Ej gymnasieelev20 eller student***Student
Mö”jlighet till distans:JaEj 100 %JaJaFå†tal fall
Mö”jlighet till l„ärarledd undervisning:JaJaNejNejJa
Kostnad:NejNejJa (<500kr)JaNej
Konkurrenshö”ja:****NejNejJaJaNej
Litteratur:Ing†år ejIng†år ejIng†år ejIng†år ejIng†år ej
Studiemedel:JaJaNejNejJa

*Grundskolekurser har ej några krav
**Under 18 år om hemkommunen betalar
***Kan variera mellan företag
****Konkurrenshöja: Att läsa upp ett G eller VG till VG eller MVG

Ska jag läsa upp mina betyg?

Anledningarna till att man vill läsa upp betyg kan vara många. De vanligaste är att man

  • Fått icke-godkänt i ett ämne.
  • Har för lågt betygssnitt
  • Saknar särskild behörighet

Innan du ansöker till en kurs är det två saker du måste bestämma dig för:

  • Vad är ditt mål – G eller VG/MVG?
  • Vill du läsa på distans eller föredrar du lärarledd undervisning?

Om du har som mål att få godkänt i ett ämne har du i regel fler möjligheter att kostnadsfritt läsa upp dina betyg, jämfört med om du vill konkurrenshöja.

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång