Läsa upp på distans

Om man vill läsa upp betyg på distans finns det egentligen fyra olika alternativ beroende på vilket betyg som man vill läsa upp.

  1. Distanskurs på Komvux
  2. Distanskurs på Folkhögskola
  3. Prövning på Komvux
  4. Internetbaserad kurs hos privat företag

Har man inte läst kursen alls eller har ett IG sedan tidigare kan man

1. Vända sig kostnadsfritt till sin kommunala vuxenutbildning (komvux) som håller kurser både i grundskoleämnen och gymnasiala ämnena.

Komvux har samma kursplaner och betygskriterier som den vanliga skolan (alla betygssteg är möjliga), men man bestämmer själv hur man vill läsa den, dvs. t.ex. på distans och under ett visst antal veckor. Man kan dock inte läsa hur många ämnen som helst samtidigt. Komvux samarbetar och erbjuder även kurser tillsammans med andra företag/skolor som t.ex. Hermods och NTI.

2. Vända sig kostnadsfritt till närmsta folkhögskola. Dessa erbjuder också både grundskole- och gymnasiala kurser på distans, men på folkhögskola kan man enbart läsa upp sitt betyg till ett G. De ger nämligen inte betyg utan bara ett intyg när man har uppnått målen för godkänt. I speciella fall kan man få ett studieomdöme (fyrgradig skala), men detta ersätter inte betyg.

Om man vill läsa upp sitt betyg på distans vid en folkhögskola kan man inte bestämma studietakten helt själv utan måste nöja sig med vad skolan erbjuder. De som läser kursen har nämligen ofta vissa gemensamma kursdagar, dvs. kursen är inte 100 % på distans.

Alla folkhögskolor måste kunna erbjuda kärnämnena, dvs. Svenska eller Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Matematik A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A. Kurser som inte är kärnämnen kan enbart läsas upp vid utvalda folkhögskolor.

Har man ett G eller VG sedan tidigare i kursen och vill läsa upp sig till ett VG eller MVG, s.k. ”konkurrenshöja” eller ”konkurrenskomplettera” sina betyg, kan man

3. Få göra en prövning, även kallad särskild prövning, vid närmsta komvux till en kostnad av max 500 kr. Då får man läsa hur många kurser som helst, men de måste läsas upp helt på egen hand. För att få genomgå en prövning och eventuellt höja sitt betyg får man inte gå på gymnasiet samtidigt, dvs. man måste ha tagit studenten eller fortfarande gå på grundskola. Vill man läsa upp sitt betyg i en lokal kurs ska man ta kontakt med sin före detta gymnasieskola eftersom skolorna är de enda som får ge prövningar i lokala kurser. Skolan kan även genomföra prövningar i nationella kurser. Prövningar hos kommunala gymnasieskolor får max kosta 500 kr, men hos fristående skolor är priset inte reglerat.

4. Vända sig till vissa internetbaserade företag, t.ex. Hermods, som erbjuder distanskurser, dvs. små guider för kurslitteraturen, med slutprov till en högre kostnad. Om man ska läsa upp ett IG eller läsa kursen för första gången kan det även göras där, men detta går via komvux och är då kostnadsfritt.

Andra kostnader

Samtliga av de olika alternativen för att läsa upp sitt betyg på distans kräver att man själv införskaffar passande kurslitteratur.

De två första alternativen för att läsa upp sitt betyg, dvs. distanskurs på komvux och distanskurs på folkhögskola, ger rätt att ta ut studiemedel och påverkar inte längden av de studiemedel man får ta vid fortsatta studier på högskola. Att läsa upp sitt betyg genom prövningar eller internetbaserade kurser ger inte rätt till studiemedel.

Nedan finner du länkar till de olika distansalternativen för att kunna läsa upp betyg:

Den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen (komvux) nås lättast via din kommuns hemsida.

Har du svårt att hitta just en specifik distanskurs kan nedanstående sökmotor vara till hjälp:

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång