Läsa upp på folkhögskola

Det första som är viktigt att poängtera för de som funderar att läsa upp eller läsa till på folkhögskola är att man enbart kan läsa upp betyg till G. Därmed kan man inte höja sitt betygssnitt på folkhögskola. Folkhögskolan använder sig nämligen inte av det gymnasiala betygssystemet utan ger enbart ett intyg när målen för godkänt har uppnåtts. Detta gör att man främst konkurrerar i en särskild urvalsgrupp till högskolan, se urvalsgrupperna. Om man läser mer än 30 veckor på folkhögskola kan man dock få ett s.k. studieomdöme. Omdömet baseras på en fyrgradig skala, där 4 betyder utmärkt studieförmåga. Även värt att poängtera är att dessa omdömen delas ut procentuellt i klassen, dvs. det finns bara en finns andel som kan få det bästa omdömet. Detta beror på att folkhögskolorna måste hålla ett visst snitt runt om i landet för att det ska vara jämförbara omdömen.

Folkhögskolan erbjuder

  • Årslånga kurser
  • Korta kurser
  • Sommarkurser
  • Distanskurser

Sommarkurserna kan dock inte ge någon behörighet till den svenska högskolan.

De som vill läsa sig till en grundläggande behörighet måste läsa s.k. allmänna kurser. Dessa varar minst ett läsår. Distanskurserna innefattar även allmänna kurser, men är inte 100 % på distans. De har nämligen ofta vissa gemensamma kursdagar på skolan. Man har därmed inte riktigt samma frihet att bestämma studietakten som på t.ex. den kommunala vuxenutbildningens (komvux) distanskurser.

För att få studera på folkhögskola måste man vara minst 18 år.

Kostnader för att läsa upp på folkhögskola

Studier på folkhögskola är kostnadsfria, men kurslitteratur ingår inte utan måste införskaffas på egen hand. Man har dock rätt till att ta ut studiemedel. Detta påverkar inte längden av de studiemedel man får ta vid fortsatta studier på högskola.

Folkhögskolan nås bäst via sin hemsida: www.folkhogskola.nu

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång