4 Snabba tips för att förbättra din studieteknik i Matematik

Kanske kämpar du just nu med att klara av din gymnasiekurs i matematik? Många kämpar idag med matematik 2a, b, c eller någon annan av gymnasiekurserna matematik 1 – 5.  För att lyckas med dessa kurser krävs en del plugg men också en del bra plugg, dvs. god studieteknik under tiden du pluggar. Här får du 4 tips för att förbättra din studieteknik i matematik.

4-snabba-tips

1.  Håll goda vanor och plugga regelbundet

En bra vana när man pluggar är att ha fasta tider (ungefär som ett jobb) när man pluggar. Istället för att tiden då flyter ihop och du blir stressad så vet du när du skall plugga och när du har ledig tid och kan göra något som du tycker om och är roligt så har du regelbunden koll på ditt pluggande. Försök därför hitta bra regelbundna tider där du har bestämt att du pluggar.

2.  Tänk på att vila huvudkontoret

Säkert har du hört att sömn och vila är bra för att förbättra sin effektivitet i studierna. Och detta stämmer verkligen, särskilt när du pluggar matematik då du under sömn och vila återhämtar din tankekapacitet och förbättrar möjligheterna till goda studiepass. Ta både korta pauser och längre då hjärnan då per automatik lägger allt på sin rätta plats och du får lättare att lösa matematiska problem.

3.  Gör lite varje dag istället för allt dagen innan

Vi nämnde ovan att goda vanor är av stor viktigt i din studieteknik. Så vi ger ett tips till som tangerar det första nämligen att göra lite varje dag istället för allt dagen innan provet. Det här gör att dina möjligheter att lyckas på provet ökar markant. Hjärnan får tid att lägga allt på rätt plats och du blir mindre stressad och kan prestera bättre.

4.  Hitta bra studiekamrater

Att hitta studiekamrater som du pluggar med kan vara mycket bra. På det viset kan ni diskutera problem och lära av varandra vilket gör att du lär dig mer. Tänk på att hitta studiekamrater som, liksom du, är fokuserad på att lära dig mer så att det inte bli motsatt effekt och du blir distraherad från ditt plugg.