Högskoleprovet

Högskoleprovsgruppen är den näst största urvalsgruppen till högskolan. Störst är direktgruppen, de som söker in med sina gymnasiebetyg utan att ha läst upp eller till några betyg, men därefter är alltså högskoleprovet den största porten in till högskolan. Högskoleprovet kan skrivas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Anmälan görs på studera.nu och måste göras senast ca 1 månad innan provtillfället.

Söker i flera urvalsgrupper samtidigt

Det finns ingen anledning till att inte skriva högskoleprovet. När man skrivit och erhållit ett resultat på högskoleprovet söker man automatiskt även i den urvalsgruppen. Detta ger en bra konkurrensfördel (att söka i flera urvalsgrupper samtidigt). På många utbildningar är det ofta lättare att komma in via högskoleprovet än betygen.

Träna inför högskoleprovet

Högskoleprovet består av åtta olika delar; fyra verbala (språkliga) och fyra kvantitativa (matematiska) delar. Provet består av totalt 160 poäng fördelade jämnt mellan de verbala områdena respektive de kvantitativa. De verbala delarna som testas är svensk läsförståelse, engelsk läsförståelse, ordförståelse och meningskomplettering. De kvantitativa delarna berör ren matematik, kvantitativa jämförelseresonemang och analyser samt diagram, kartor och tabeller. Matematiken på högskoleprovet berör ämnen som på gymnasiet skulle motsvara ungefär matematik A och matematik B. Uppgifterna är däremot något annorlunda utformade.

Uppgifterna på högskoleprovet är ganska snarlika år efter år. Man kan förbättra sitt resultat markant genom att träna på tidigare prov. Det finns även en del böcker som kan ge riktigt bra träning inför högskoleprovet. På www.hogskoleprovet.se kan man köpa en övningsbok som ger bra träning inför högskoleprovet.

Historia

Högskoleprovet infördes 1977. Det ursprungliga syftet var att skapa en bättre port in på högskolan för de som avslutat sin gymnasieutbildning. Högskoleprovet var därför ursprungligen endast tillåtet för personer över 25 år med minst 5 års erfarenhet från arbetslivet och som saknade gymnasiebehörighet. Sedan 1991 är provet öppet för alla, och bland de skrivande återfinns både äldre personer som mest gör det på skoj som gymnasieelever som vill gardera sig för om gymnasiebetygen inte skulle räcka till önskad utbildning.

Träna Online

På hprovet.se kan du träna inför högskoleprovet online. Ett smart sätt att förbereda sig inför själva provet.

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång