Läsa upp betyg på Komvux

Möjligheterna att läsa upp betyg på komvux (kommunal vuxenutbildning) varierar beroende på vilket betyg som man vill läsa upp.

A. Har man inte läst kursen alls eller har ett IG sedan tidigare kan man gå kostnadsfria kurser i både grundskole- och gymnasiala ämnen. Dessa finns som dagtids-, kvällstid- eller distanskurser och man bestämmer själv i vilken hastighet som man vill läsa dem. Man kan dock inte läsa hur många ämnen som helst samtidigt.

Komvux samarbetar och erbjuder även kurser tillsammans med andra företag/skolor som t.ex. Hermods och NTI.

För att få läsa på gymnasiala komvux måste man ha fyllt 20 år eller ha tagit studenten. Den grundläggande vuxenutbildningen (grundskoleämnen) har inte några krav.

B. Har man ett G eller VG sedan tidigare i kursen och vill läsa upp sig till ett VG eller MVG, s.k. ”konkurrenshöja” eller ”konkurrenskomplettera” sina betyg, kan man göra en prövning, även kallad särskild prövning, för max 500 kr. Då får man läsa hur många kurser som helst, men de måste läsas upp helt på egen hand. För att få genomgå en prövning får man inte gå på gymnasiet samtidigt, dvs. man måste ha tagit studenten eller fortfarande gå på grundskola. Grundskoleelever som genomför prövningar får gå om kurserna när de väl går på gymnasiet och då få nya betyg.

Prövningar kan ske i alla nationella ämnen, även projektarbete, men komvux kan inte erbjuda prövningar till dem som vill läsa upp lokala kurser. Vill man läsa upp lokala kurser måste man vända sig till sin gamla gymnasieskola.

Allmänt om Komvux

Kursplanerna och betygskriterierna är samma som i den vanliga skolan, dvs. alla betyg är möjliga. Kurslitteraturen måste införskaffas av eleverna oavsett vilket sätt man läser upp sitt betyg på komvux. Enbart det första alternativet ger rätt till att ta ut studiemedel. Detta påverkar inte längden av de studiemedel man får ta vid fortsatta studier på högskola.

Utbudet på kurser varierar beroende på efterfrågan och om kursen som man vill läsa upp inte finns just i sin kommun har man rätt att gå i någon annan.

De nya gymnasiekurserna (dvs. t.ex. Svenska 1, 2 och 3) kommer att börja användas från och med den 1 juli 2012.

Slutbetyg

Om man inte tidigare har fått ett slutbetyg kan man läsa upp till ett på Komvux. Det som krävs är att man läser upp till 2350 gymnasiepoäng (2500 exklusive Idrott och Hälsa A och Estetisk Verksamhet A) och får godkänt i minst 90 %.

Har man redan ett slutbetyg från gymnasiet eller om man inte uppfyller kraven ovan får man istället ett betygsdokument från Komvux. Man bestämmer själv vilka ämnen som ska tas med i betygsdokumentet.

Den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen (komvux) nås lättast via din kommuns hemsida, men om du har svårt att hitta kan nedanstående sökmotor eller samarbetspartner vara alternativ:

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång