Ordlista

Behörighetskomplettering: Komplettera för att bli behörig.

Grundläggande behörighet: Slutbetyg från gymnasium/komvux med betyget G i minst 2250 poäng, samt lägsta betyg godkänt i Svenska A/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska A samt Matematik A, eller motsvarande från folkhögskola. Läs mer om grundläggande behörighet.

Högskolepoäng: System för att mäta längden på en högskolekurs. 100% studietakt motsvarar 60 högskolepoäng per år.

Konkurrenshöja: Att läsa upp betyg från ett G  eller VG till VG eller MVG.

Konkurrenskomplettera: Se konkurrenshöja

Prövning: Kan göras i alla ämnen även projektarbete så länge man ej är gymnasieelev. Lokala kurser måste göras vid gammal gymnasieskola. Kan även göras av grundskoleelever. Dessa har då även rätt till att gå om kursen när de väl går i gymnasiet och få ett nytt betyg.

Reell kompetens: Erfarenheter och kunskaper, t.ex. arbetslivserfarenheter, som i vissa fall kan tillgodoräknas och ge behörighet till högskolestudier. Dock saknar man ofta betyg och bör göra högskoleprovet för att kunna konkurrera i urvalsgrupperna.

Särskild behörighet: Särskilda krav för att få läsa en viss högskoleutbildning/kurs. Läs mer om särskild behörighet.

Särskild prövning: Samma som prövning

Teknisk bastermin: Som tekniskt basår fast med färre kurser. Läs mer om teknisk bastermin.

Tekniskt basår: Högskolekurs  som ger en naturvetenskaplig behörighet. Läs mer om tekniskt basår.

Tilläggskomplettering: Läsa till en helt ny kurs för att höja jämförelsetalet

Urvalsgrupp: Vid sökning till högskola delas de sökande in i grupper beroende av var de har fått sina avgångsbetyg. Läs mer om urvalsgrupper.

Utbyteskomplettering: Höja betyget i en kurs man tidigare fått betyg i.

 

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång