Tekniskt basår

Saknar man naturvetenskaplig eller teknisk behörighet kan man även läsa upp det på närmsta högskola eller universitet. Beroende på vilka betyg man har sedan innan finns det generellt två olika kostnadsfria alternativ:

 1. Tekniskt basår
 2. Teknisk bastermin

Man får dock inte söka till utbildningen om man redan har godkänt i något av de ämnen som ingår i kursen. Tekniskt basår eller teknisk bastermin kan alltså bara läsas av dem som saknar betyg eller har IG, dvs. man kan inte konkurrenshöja betyg utan bara läsa till ämnen. Värt att poängtera är också att tekniskt basår och teknisk bastermin inte ger behörighet i Biologi, vilket krävs för vissa naturvetenskapliga inriktningar.

Nedan följer exakt beskrivning av innehållet i respektive alternativ.

Tekniskt basår:

 • Matematik C & D
 • Fysik A & B
 • Kemi A
 • Matematik E (Frivilligt)
 • Kemi B (Frivilligt)

Krav: G i matematik B.

Teknisk bastermin:

 • Matematik D
 • Fysik B
 • Matematik E (Frivilligt)
 • Kemi B (Frivilligt)

Krav: G i Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Universiteten och högskolorna som anordnar basår och basterminen ger ofta s.k. platsgarantier på sina civil- och högskoleingenjörsutbildningar till dem som har läst tekniskt basår eller teknisk bastermin där. Detta innebär att eleverna från tekniskt basår eller teknisk bastermin konkurrerar i en särskild urvalsgrupp, där de skiljs åt genom omdömen från basåret eller basterminen. Platsgarantin innebär alltså inte alltid att man är helt garanterad en plats, utan snarare att man konkurrerar i en mindre grupp och därmed har en betydligt större chans att komma in. För att få platsgaranti till de internationella inriktningarna måste man dock även uppfylla eventuella språkkrav som ställs.

Man kan enbart få G i de ämnena som läses upp under ett tekniskt basår eller en teknisk bastermin, men om man har planer på att söka in på en populär civil- eller högskoleingenjörsutbildning på samma universitet eller högskola kan det ändå vara värt att sikta högt eftersom man då har en viss platsgaranti (se föregående stycke).

Tekniskt basår och teknisk bastermin klassas som en gymnasial utbildning trots att de anordnas av högskolor och universitet. I ett fåtal fall kan basåret och basterminen dock ändå ge s.k. högskolepoäng. Tekniskt basår ger i så fall 60 högskolepoäng medan teknisk bastermin ger 30 högskolepoäng. Dessa högskolepoäng kan dock inte tillgodoräknas i en ingenjörsexamen. Undervisningen är dessutom mer högskoleanpassad och utgör därmed en språngbräda till fortsatta högskolestudier. I ett fåtal fall kan tekniskt basår erbjudas som distanskurs.

Kostnader för att läsa upp på tekniskt basår eller teknisk bastermin

För svenskar och andra EU-medborgare är utbildningen kostnadsfri, men icke-medborgare måste dels betala en anmälningsavgift och dels en studieavgift. Dessa varierar mellan olika högskolor och universitet. Kurslitteraturen måste införskaffas på egen hand, men utbildningen ger rätt till studiemedel. Detta påverkar inte längden av de studiemedel man får ta vid fortsatta studier på högskola.

Nedan finner du länkar till några av de största universiteten och högskolorna som erbjuder tekniskt basår och/eller teknisk bastermin:

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång