Urvalsgrupper

För att få söka all typ av högre utbildning krävs s.k. grundläggande behörighet. Vissa utbildningar kräver även andra förkunskaper, s.k. särskild behörighet eller områdesbehörighet.
Man konkurrerar i olika urvalsgrupper beroende på hur man har införskaffat sin behörighet. De olika urvalsgrupperna består av fyra betygsgrundande grupper (I-IV), en högskoleprovsgrupp och ibland även en alternativurvalsgrupp (se nedan för respektive betydelse).

Fördelningar av platser

Fördelningen av antalet platser i respektive urvalsgrupp fördelas först proportionellt mot antalet ansökningar i respektive grupp och därefter förs en tredjedel av antalet platser från urvalsgrupp 2 till urvalsgrupp 1.

Grupp I-IV

I Grupp I-IV konkurrerar man enbart med sitt betygssnitt. För respektive tillhörighet se bild nedan. Komplettering innefattar både att ”läsa upp” och att ”läsa till”. Uppfyller man behörighet i flera grupper konkurrerar man också i dem. Exempelvis konkurrerar en elev som har läst upp sitt betyg från 20,3 till 21, 5 på komvux både i grupp I och grupp II. I grupp I konkurrerar eleven med betyget 20,3 och i grupp II med betyget 21,5.
I ett fåtal fall kan urskiljningen i betygsgrupperna ske genom de sökandes högskoleprovsresultat. Därmed är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som gäller för den specifika utbildning som man vill söka.
Urvalsgrupper

Högskoleprovsgruppen

I högskoleprovsgruppen konkurrerar man med sitt resultat på högskoleprovet. Märk att kraven för grundläggande och särskild behörighet ändå måste vara uppfyllda. Uppfyller man kraven för betygsgrupperna konkurrerar man även där. I ett fåtal fall sker dessutom urskiljningen i betygsgrupperna genom högskoleprovsresultatet. Därmed är Högskoleprovet alltid ett bra komplement.

Alternativt urval

Inom vissa utbildningar kan man även konkurrera genom intervju eller ett särskilt prov som den specifika högskolan eller universitetet anordnar. Ta därför reda på vad som gäller för den specifika utbildning som du vill söka. Märk att kraven för grundläggande och särskild behörighet ändå måste vara uppfyllda.

Vill du ha hjälp av en privatlärare att läsa upp dina betyg?

På Allakando erbjuder vi privatundervisning i alla ämnen - du träffar en lärare helt själv när det passar dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Gå in på www.allakando.se eller slå en signal till 0774 - 21 88 00.

Allakando-lärare lär ut halva Ma B på en genomgång